BML HOLDING   © Copyright


BML Holding (Bouts Management Liaisons) is een financiële holding. BML Holding investeert en participeert in zowel vastgoed als roerende aangelegenheden (sale & lease back). Vastgoed participaties vinden overwegend plaats in Nederland, België en Duitsland. Enerzijds in de utiliteit anderzijds voornamelijk in groepsaccommodaties (vakantiewoningen).

Visie
Gebruikers moeten onbezorgd kunnen werken en/of wonen, plus in een prettige omgeving kunnen werken en recreëren. Dat vormt de basis voor een duurzaam rendement op investeringen. In een snel veranderende wereld zijn steeds nieuwe ideeën, concepten en oplossingen nodig. Die realiseert niemand alleen. Door slagvaardig samen te werken met marktpartijen, overheden en instellingen, kan optimaal worden voorzien in de behoefte van huidige en toekomstige eindgebruikers.

Missie
Dicht bij de klanten of omgeving staan, waarmee BML Holding een relatie heeft. Daarnaast een drive om te excelleren, met rekenschap van de maatschappelijk context waarin BML Holding opereert.

Historie
BML Holding is sinds begin jaren negentig actief met dienstverlening of producten, in de marketing & communicatie of aanverwante gebieden.

In de periode 2004 - 2009, heeft BML Holding haar deelnemingen, behalve de deelneming in Docufiller b.v, in de communicatie en aanverwante gebieden afgestoten. Sinds 2009 ligt de focus van BML Holding op vastgoed en roerende aangelegenheden als sale & lease back. Olav Bouts is wel nog steeds eigenaar van VIS Free Format Communicatie. 
Powered by VIS Free Format Communicatie

Docufiller Corporate identity on demand
  BML Holding b.v. Postbus 530 5550 AM Valkenswaard E: o.bouts@bml.nl